Αφού εγγραφείτε στο μάθημα....


....που θέλετε να παρακολουθήσετε θα μεταφερθείτε στο περιβάλλον του μαθήματος. Εκεί θα δείτε το πρόγραμμα μαθημάτων


Ρυθμίστε την ταχύτητα αναπαραγωγής των βίντεο του μαθήματος


Ρυθμίστε την ποιότητα της εικόνας

Ολοκληρώστε την διάλεξη και συνεχίστε