Πολιτική Απορρήτου

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το Skilz συλλέγει, χρησιμοποιεί, διατηρεί και αποκαλύπτει πληροφορίες οι οποίες έχουν συλλεχθεί από τους χρήστες (οι «μαθητές» του Skilz). Αυτή η Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται στο Skilz και σε όλα τα μαθήματα που προσφέρονται από το Skilz.

Πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης
Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης από τους μαθητές με μια σειρά τρόπων οι οποίοι περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα εξής: όταν οι μαθητές εγγράφονται στο Skilz, ή σε ένα μάθημα το οποίο περιέχεται στο Skilz, όταν εγγράφονται στο newsletter (ενημερωτικό δελτίο) και σε σύνδεση με άλλες δραστηριότητες, υπηρεσίες, στοιχεία ή πόρους οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στο Skilz. Οι μαθητές μπορούν να επισκεφτούν το Skilz ανώνυμα. Θα συλλέξουμε πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης μόνο εφόσον οικειοθελώς υποβάλλουν αυτές τις πληροφορίες σε εμάς. Οι μαθητές μπορούν να αρνηθούν να υποβάλλουν πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης αλλά η άρνηση αυτή ενδέχεται να τους εμποδίσει από το να συμμετέχουν σε ορισμένες από τις σχετικές με το Skilz δραστηριότητες.
Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί
Το Skilz ενδέχεται να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης για τους ακόλουθους σκοπούς:
Για να βελτιώσει την εμπειρία των χρηστών
Οι πληροφορίες που οι χρήστες παρέχουν μας βοηθούν να απαντήσουμε στα αιτήματα υποστήριξης πελατών και να υποστηρίξουμε τις ανάγκες των χρηστών πιο αποτελεσματικά.
Για να προσωποποιήσει την εμπειρία των χρηστών
Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες συνολικά για να κατανοήσουμε πως οι μαθητές μας σαν σύνολο χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και τους πόρους που παρέχονται στο Skilz
Για την αποστολή περιοδικών email
Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα email των μαθητών ώστε να στείλουμε πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικές με τις αγορές τους. Τα email των μαθητών ενδέχεται ακόμα να χρησιμοποιηθούν για να δοθούν απαντήσεις σε απορίες, ερωτήσεις και άλλα αιτήματα των μαθητών

Ο διαμοιρασμός της προσωπικής σας πληροφορίας
Δεν πουλάμε, ανταλλάσσουμε, νοικιάζουμε τις προσωπικές πληροφορίες των μαθητών με τρίτους.
Τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη και websites
Οι μαθητές ενδέχεται να βρουν διαφημίσεις ή άλλο περιεχόμενο στο Skilz το οποίο παραπέμπει μέσω συνδέσμων στους διαδικτυακούς τόπους (websites) και τις υπηρεσίες των συνεργατών, προμηθευτών, διαφημιζόμενων, χορηγών, δικαιοπάροχων και άλλων τρίτων μερών. Δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο και τους συνδέσμους που εμφανίζονται σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές που χρησιμοποιούν διαδικτυακοί τόποι που συνδέονται από και προς το Skilz. Επιπλέον, αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι ή οι υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου και του περιεχομένου και των συνδέσμων τους ενδέχεται συνεχώς να αλλάζουν. Αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι και οι υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν την δική τους Πολιτική Απορρήτου και τους δικούς τους Όρους Χρήσεων και πολιτικές εξυπηρέτησης πελατών. Η περιήγηση και η διάδραση με οποιοδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένου διαδικτυακούς τόπους που συνδέονται με το Skilz, υπόκεινται στους Όρους και τις Πολιτικές του εκάστοτε διαδικτυακού τόπου.
Αλλαγές σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου
Το Skilz έχει την ευχέρεια να ανανεώσει αυτή την Πολιτική Απορρήτου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας να ελέγχουν συχνά αυτή την σελίδα για οποιεσδήποτε αλλαγές. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είναι ευθύνη σας να επανεξετάζετε αυτή την Πολιτική Απορρήτου περιοδικά και να αντιλαμβάνεστε τυχόν αλλαγές.
Η αποδοχή σας αυτών των όρων
Με την εγγραφή σας στο Skilz, σηματοδοτέιτε την αποδοχή σας αυτής της Πολιτικής Απορρήτου. Αν δεν συμφωνείτε με αυτή την Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε να μην εγγραφείτε στο Skilz. Η συνέχιση της εγγραφής σας στο Skilz έπειτα από τυχόν αλλαγή ή ανανέωση αυτής της Πολιτικής Απορρήτου θα θεωρηθεί ως αποδοχή σας στις αλλαγές αυτές.