Όροι Χρήσης

1. Όροι

Με την πρόσβαση σας στο Skilz συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Χρήσης, όλους τους ισχύοντες νόμους και ρυθμίσεις και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνος/υπεύθυνη να συμμορφωθείτε με όλους τους ισχύοντες νόμους. Αν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε και να έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Το υλικό που περιέχεται στο Skilz προστατεύεται από τον ισχύοντα νόμο για τα πνευματικά δικαιώματα και το εμπορικό σήμα (trademark).

2. Άδεια Χρήσης

 1. Άδεια δίνεται προσωρινά για την λήψη ενός αντιτύπου οποιουδήποτε αρχείου μπορεί να ληφθεί (downloadable) στον διαδικτυακό τόπο του Skilz για προσωπική, μη-εμπορική, προσωρινή θέαση μόνο. Αυτή είναι η παραχώρηση της άδειας, όχι η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας και κάτω από αυτή την άδεια ΔΕΝ μπορείτε να
   1. τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε το υλικό;
   2. χρησιμοποιήσετε το υλικό για οποιαδήποτε εμπορική χρήση, εμπορικό σκοπό ή για δημόσια έκθεση (εμπορική ή μη-εμπορική);
   3. προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε (decompile) ή να προχωρήσετε σε αποσυμπίληση (reverse engineer) οποιουδήποτε μέρους λογισμικού περιέχεται στον διαδικτυακό τόπο του Skilz;
   4. αφαιρέσετε οποιαδήποτε σημειογραφία πνευματικών δικαιωμάτων ή ιδιοκτησίας από το υλικό; ή
   5. να μεταφέρετε το υλικό σε άλλο πρόσωπο ή να κάνετε αντανάκλαση (mirror) του υλικού σε οποιονδήποτε διακομιστή (server).
 2. Η άδεια αυτή αυτόματα τερματίζεται εφόσον παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να τερματιστεί από την Εταιρεία σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Με τον τερματισμό της θέασης του υλικού αυτού ή τον τερματισμό αυτής της Άδειας θα πρέπει να καταστρέψετε οποιοδήποτε υλικό έχετε λάβει (download) και έχετε στην κατοχή σας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη ή σε άλλη μορφή.

3. Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Το υλικό στον διαδικτυακό τόπο του Skilz παρέχεται ως είναι. Το Skilz δεν παρέχει καμία εγγύηση ρητή ή σιωπηρή και δια του παρόντος αποποιείται και αρνείται όλες τις άλλες εγγυήσεις συμπεριλαμβανομένου και χωρίς να περιορίζεται σε, σιωπηρές εγγυήσεις (implied warranties) ή εγγυήσεις εμπορευσιμότητας (conditions of merchantability), καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό, μη-παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη παραβίαση δικαιωμάτων. Επιπρόσθετα, το Skilz δεν εγγυάται ή προχωρά σε οποιαδήποτε αντιπροσώπευση σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα, την αξιοπιστία της χρήσης οποιουδήποτε υλικού σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο ή άλλως σχετιζόμενο με υλικό σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο σχετιζόμενο με αυτό τον διαδικτυακό τόπο.

4. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση το Skilz δεν είναι υπόλογο για οποιεσδήποτε ζημιές (συμπεριλαμβανομένου, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε ζημιές για απώλεια δεδομένων ή κέρδους, ή διακοπής εργασιών) που προκύπτει από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης του υλικού στον διαδικτυακό τόπο του Skilz, ακόμα και αν το Skilz ή ένας εκπρόσωπος του Skilz έχει ειδοποιηθεί προφορικά ή γραπτά για την πιθανότητα μιας τέτοιας ζημιάς.


5. Διορθώσεις και Τυπογραφικά Λάθη

Το υλικό που εμφανίζεται στον διαδικτυακό τόπο του Skilz μπορεί να περιέχει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Το Skilz δεν εγγυάται πως οποιοδήποτε υλικό εμφανίζεται στον διαδικτυακό τόπο είναι ακριβές, ολοκληρωμένο ή ακριβές. Το Skilz μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό που εμπεριέχεται στον διαδικτυακό τόπο σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Το Skilz ωστόσο δεν κάνει καμία δέσμευση ότι θα ανανεώσει το υλικό.

6. Σύνδεσμοι

Το Skilz δεν έχει ακόμα ελέγξει όλους τους διαδικτυακούς τόπους που συνδέονται με τον διαδικτυακό τόπο του Skilz και δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο κάθε τέτοιου διαδικτυακού τόπου. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε τέτοιου συνδέσμου δεν υπονοεί την έγκριση του διαδικτυακού τόπου στον οποίον ο σύνδεσμος οδηγεί από το Skilz. Οποιαδήποτε χρήση τέτοιου συνδέσμου είναι με προσωπική ευθύνη του χρήστη.


7. Όροι του διαδικτυακού τόπου και Τροποποιήσεις Χρήσης

Το Skilz διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης για τον διαδικτυακό τόπο σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Με την χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την εκάστοτε παρούσα έκδοση αυτών των Όρων Χρήσης


8. Ισχύουσα νομοθεσία

Οποιαδήποτε απαίτηση σχετιζόμενη με τον διαδικτυακό τόπο του Skilz θα διευθετείται από την υπάρχουσα ελληνική νομοθεσία.